De 12 meest gestelde vragen

FAQ

Om in de gemeente Breda aan de woningbehoefte tegemoet te komen, onderzoekt de gemeente op verschillende plaatsen of er nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. De westkant van Prinsenbeek is aangewezen als mogelijke locatie voor een nieuwe wijk.

Een combinatie van marktpartijen heeft het initiatief genomen om een gebiedsperspectief op te stellen voor een nieuwe woonbuurt met ongeveer 800 woningen: ‘Beeks Buiten’. Op dit moment voeren de initiatiefnemers op verzoek van de gemeente een haalbaarheidsonderzoek uit. Dat is een verkenning naar de mogelijkheden, de kansen en de uitdagingen.

In deze verkenning wordt de omgeving nadrukkelijk betrokken. Wij als initiatiefnemers zijn benieuwd naar de ideeën van de Bekenaren, lokale bedrijven, verenigingen, organisaties en toekomstige bewoners.

De 12 meest gestelde vragen vindt u hieronder. Heeft u een andere vraag? Neem dan vooral contact met ons op via

info@beeksbuiten.nl

1. Wie zijn de initiatiefnemers van Beeks Buiten?

De initiatiefnemers van Beeks Buiten zijn: Aannemersbedrijf Van Agtmaal - Somnium Real Estate, Van Wanrooij - Van Schijndel Bouw- en ontwikkelingsmaatschappij, Vink Ontwikkeling, Horsthuis Bouwmanagement en BPD Ontwikkeling.


2. Over hoeveel woningen gaat het?

Als initiatiefnemers onderzoeken we tot zomer 2020 de haalbaarheid van een woonbuurt met ongeveer 800 woningen.


3. Waar kan ik mijn mening over Beeks Buiten geven?

Via een digitale peiling op de homepage van PlanBreda.nl kunt uw mening geven over een aantal onderwerpen: de meerwaarde van de mogelijke nieuwe woonbuurt Beeks Buiten, hoe de woonbuurt kan aansluiten bij het Prinsenbeekse dorpse karakter, de openbare ruimte in de woonbuurt en wat de invloed van de woonbuurt is op de voorzieningen in Prinsenbeek. Daarnaast kunt u aangeven wat u belangrijk vindt bij deze ontwikkeling.
Het invullen van de peiling kan tot en met woensdag 13 mei 2020.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de digitale peiling? Neem dan contact op met ons via info@beeksbuiten.nl. We maken dan graag een telefonische afspraak om u door de digitale peiling heen te helpen.

Mail ons!

4. Wat voor type woningen komen er?

Als initiatiefnemers denken wij dat we met een mix aan woningen in verschillende prijscategorieën en veel groen tegemoetkomen aan de grote vraag naar meer woningen voor uiteenlopende doelgroepen in aantrekkelijke woonwijken in de gemeente Breda, en uiteraard in Prinsenbeek zelf. Beeks Buiten biedt alle kansen om zo'n aantrekkelijke woonbuurt te worden. Zo bieden we ook kansen voor starters en senioren op de woningmarkt.


5. Wat zijn de prijzen van de woningen ongeveer? Wat zijn de indicaties van de vrij-op-naam prijzen? Wanneer komt hier duidelijkheid over?

Dat is nu nog niet bekend. We voeren op dit moment een haalbaarheidsonderzoek uit. Dat is een verkenning naar de mogelijkheden, kansen en risico’s. Deze fase loopt tot zomer 2020. Daarna besluit de gemeente of de plannen ook daadwerkelijk tot ontwikkeling gebracht kunnen worden.
Als de gemeente positief besluit, gaan we de plannen verder uitwerken in een ontwerp bestemmingsplan. Naar verwachting zijn eind 2021, begin 2022 het type woningen en bijbehorende prijzen bekend. De eerste woningen kunnen dan in de verkoop.
Doel is om voor een brede doelgroep woningen te realiseren in verschillende prijscategorieën. Zowel huur als koop waarbij we speciale aandacht hebben voor woningen voor starters en senioren.

Op de hoogte blijven?

6. Hoe wordt, met de komst van een woonbuurt met ongeveer 800 woningen, het dorpse karakter van Prinsenbeek behouden?

Wat we belangrijk vinden, is dat de mogelijk nieuwe woonbuurt aansluit bij het dorpse karakter van Prinsenbeek. We denken daarbij aan verschillende woningtypen, plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en aan wandelroutes. Wat ons betreft horen daar ook groene straten en een open blik naar het landschap buiten Prinsenbeek bij. We zijn benieuwd naar wat dit alles betekent voor u en wat u belangrijk vindt. Daarom gaan we de komende tijd graag met u het gesprek aan. U kunt hier uw mening inbrengen tot 13 mei 2020.

7. Hoe wordt er rekening gehouden met mobiliteit en de bereikbaarheid?

De bereikbaarheid van Beeks Buiten is een nadrukkelijk onderwerp in het haalbaarheidsonderzoek dat nu loopt tot zomer 2020, en krijgt dan ook specifieke aandacht. In februari 2020 heeft er een online (mobiliteits)onderzoek plaatsgevonden waar veel Bekenaren hun mening over de bereikbaarheid van Prinsenbeek ingebracht hebben. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen en nader geanalyseerd in het huidige onderzoek naar de haalbaarheid van de komst van een nieuwe woonwijk.


8. Wat is de planning van de ontwikkeling Beeks Buiten?

We voeren op dit moment een haalbaarheidsonderzoek uit. Dat is een verkenning naar de mogelijkheden, de kansen en de uitdagingen. In deze verkenning wordt de omgeving nadrukkelijk betrokken. Wij zijn dan ook benieuwd naar de ideeën van Bekenaren, lokale bedrijven, verenigingen, organisaties en toekomstige bewoners. U kunt via www.PlanBreda.nl/beeksbuiten uw mening inbrengen tot 13 mei 2020.
Naar aanleiding van de opbrengst uit de digitale peiling, worden eind mei verdiepende gesprekken gevoerd (ook digitaal) met kleinere groepen betrokkenen. Samen met hen wordt besproken hoe de kansrijke ideeën ook daadwerkelijk kunnen landen in de plannen. We zijn voornemens om u eind juni 2020 van een terugkoppeling te voorzien wat er met de inbreng is gebeurd. Deze verkenningsfase loopt tot zomer 2020. Daarna besluit de gemeente of de plannen ook daadwerkelijk tot ontwikkeling gebracht kunnen worden.


Planning

9. Wat ligt er vast?

Samen met de gemeente hebben de initiatiefnemers in een eerder fase een gebiedsperspectief opgesteld. Dat is geen plan of blauwdruk maar een inspirerend kader dat het vertrekpunt vormt voor het haalbaarheidsonderzoek en de verdere uitwerking. Daarin staat een aantal uitgangspunten:

- Samen met de omgeving gaan we op zoek naar de meerwaarde die Beeks Buiten kan bieden voor Prinsenbeek.
- Beeks Buiten moet een woonbuurt worden die verbindt, bewoners van de nieuwe buurt onderling, en we zoeken ook naar verbinding tussen het dorp en het buitengebied.
- Er komt een brede mix aan woningtypes, zowel koop als huur, voor verschillende doelgroepen, waarbij we speciale aandacht hebben voor woningen voor jongeren en senioren.
- Er komt veel groen.
- Tot slot vinden we het belangrijk dat de mogelijke woonbuurt aansluit bij het dorpse karakter van Prinsenbeek.

Onderzoeksgebied

10. Wanneer wordt gestart met de bouw?

De initiatiefnemers voeren op dit moment op verzoek van de gemeente een haalbaarheidsonderzoek uit. Dat is een verkenning naar de mogelijkheden, de kansen en de uitdagingen. In deze verkenning wordt de omgeving nadrukkelijk betrokken. Deze fase loopt tot zomer 2020.
Na de haalbaarheidsfase besluit de gemeente of de plannen ook daadwerkelijk tot ontwikkeling gebracht kunnen worden. Als de gemeente positief beslist, dan worden de plannen verder uitgewerkt in een ontwerp bestemmingsplan dat formeel in procedure gaat. De verwachting is dat eind 2021 en begin 2022 de eerste woningen in de verkoop gaan en dat in 2022 gestart kan worden met de bouw van de eerste huizen.


11. Hoe ziet de inspraakprocedure eruit?

We voeren op dit moment een haalbaarheidsonderzoek uit. In deze verkenning betrekken we mensen zo goed mogelijk aan de voorkant, zodat we de ideeën, kansen en zorgen in de plannen mee kunnen nemen. Uiteraard is er ook een formele procedure. Als de gemeente positief beslist, dan werken we de plannen met de input uit de haalbaarheidsfase uit in een ontwerp bestemmingsplan. Dit plan wordt aan het einde van het jaar formeel in procedure gebracht.

Juist daarom kiezen we er, als initiatiefnemers, heel bewust voor om mensen in een vroeg stadium te betrekken. Dat heeft als nadeel dat een ontwikkeling nog niet eens zeker is, en de plannen nog tijd nodig hebben. Maar vooral als voordeel dat er nog ruimte is voor uw inbreng.

We nodigen iedereen dan ook van harte uit om deel te nemen aan de omgevingsdialoog en contact op te nemen bij interesse, met goede ideeën, kansen, zorgen of uitdagingen.

12. Waar kan ik me inschrijven als ik meer interesse heb in de ontwikkeling? Of als ik interesse heb in een woning in Beeks Buiten?

U kunt zich hier inschrijven om op de hoogte gehouden te worden van Beeks Buiten.

Heeft u een andere vraag? Neem dan vooral contact met ons op via info@beeksbuiten.nl

Schrijf u hier in en blijf op de hoogte!