De 8 meest gestelde vragen

FAQ

Beeks Buiten, een gebied aan de westzijde van Prinsenbeek in Breda, biedt kansen om een aantrekkelijke woonbuurt te worden. Met verschillende typen woningen, bedoeld voor verschillende bewoners: huur- en koopwoningen, kleinere appartementen maar ook bouwkavels. Om juist starters en senioren de mogelijkheid te bieden om in hun eigen dorp te kunnen blijven wonen, is er voor hen speciale aandacht. Ook is het de bedoeling dat de nieuwe woonbuurt aansluit bij het dorpse karakter van Prinsenbeek. Denk aan plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, groene straten en een open blik naar het landschap buiten Prinsenbeek.

Het eerste plan voor Beeks Buiten is afgerond. Dit plan is tot stand gekomen na een haalbaarheidsfase van ruim een jaar waarin verschillende onderzoeken zijn uitgevoerd. Ook hebben we een intensief participatietraject doorlopen met een brede groep belanghebbenden. U vindt het plan hier https://beeksbuiten.nl/nl/nieuwsbericht/ontwikkelvisie-ingediend .

De 8 meest gestelde vragen vindt u hieronder. Heeft u een andere vraag? Neem dan vooral contact met ons op via

info@beeksbuiten.nl

1. Wie zijn de initiatiefnemers van Beeks Buiten?

De initiatiefnemers van Beeks Buiten zijn: Aannemersbedrijf Van Agtmaal - Somnium Real Estate, Van Wanrooij - Van Schijndel Bouw- en ontwikkelingsmaatschappij en BPD Ontwikkeling.


2. Over hoeveel woningen gaat het?

In de ontwikkelvisie voor Beeks Buiten gaan we uit van een woonbuurt met ongeveer 800 woningen.


3. Wat voor type woningen komen er?

Als initiatiefnemers denken wij dat we met een mix aan woningen in verschillende prijscategorie├źn en veel groen tegemoetkomen aan de grote vraag naar meer woningen voor uiteenlopende doelgroepen in aantrekkelijke woonwijken in de gemeente Breda, en uiteraard in Prinsenbeek zelf. Beeks Buiten biedt alle kansen om zo'n aantrekkelijke woonbuurt te worden. Zo bieden we ook kansen voor starters en senioren op de woningmarkt.


4. Wat zijn de prijzen van de woningen ongeveer? Wat zijn de indicaties van de vrij-op-naam prijzen? Wanneer komt hier duidelijkheid over?

Dat is nu nog niet bekend. We hebben onlangs de haalbaarheidsfase afgerond.

Doel is om voor een brede doelgroep woningen te realiseren in verschillende prijscategorie├źn. Zowel huur als koop waarbij we speciale aandacht hebben voor woningen voor starters en senioren.

Op de hoogte blijven?

6. Wat betekent een bovenregionale mobiliteitsoplossing?

Voor ons en de vele woningzoekenden is het jammer dat we niet verder kunnen ontwikkelen. Maar, we begrijpen de actuele mobiliteitsproblematiek. De zorgen die er leven in Prinsenbeek over de toenemende verkeersdrukte, voornamelijk richting de op- en afrit van de A16, zijn ons niet ontgaan. Het was een belangrijk onderwerp dat we onderzocht hebben in de haalbaarheidsfase. Een belangrijke bron van de verkeersdrukte bleek niet in Prinsenbeek te liggen, of in het toekomstige Beeks Buiten, maar in de regio. We sluiten ons dan ook bij de gemeente aan om in bovenregionaal verband zicht te krijgen op een oplossing hiervoor.

7. Wat is de rol van de initiatiefnemers in het vervolg?

De gemeente Breda is leidend in het traject om te komen tot een bovenregionale mobiliteitsoplossing, en werkt samen met verschillende spelers zoals de andere gemeenten in West-Brabant, de provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat. Als initiatiefnemers nemen we actief deel aan dit traject. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in dit traject.


8. Waar kan ik me inschrijven als ik meer interesse heb in de ontwikkeling? Of als ik interesse heb in een woning in Beeks Buiten?

U kunt zich hier inschrijven om op de hoogte gehouden te worden van Beeks Buiten.

Heeft u een andere vraag? Neem dan vooral contact met ons op via info@beeksbuiten.nl

Schrijf u hier in en blijf op de hoogte!