de globale

tijdsplanning

Vanaf januari 2020 voeren wij als initiatiefnemers op verzoek van de gemeente een haalbaarheidsonderzoek uit. Dat is een verkenning naar de mogelijkheden, de kansen en de uitdagingen van de mogelijke nieuwe woonbuurt met ongeveer 800 woningen. Daarna besluit de gemeente of de plannen ook daadwerkelijk tot ontwikkeling gebracht kunnen worden.