De globale

tijdsplanning

Door het genomen haalbaarheidsbesluit van de gemeente Breda, maken we even een pas op de plaats. Omdat de overige onderwerpen in het haalbaarheidsonderzoek positief zijn beoordeeld, gaan we vooralsnog pas door met de ontwikkeling van Beeks Buiten zodra er zicht is op een oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk. Tegen die tijd starten we de planologische procedure op (voorheen: bestemmingsplanprocedure) en vindt de technische uitwerking van het plan plaats. Daarna worden omgevingsvergunningen aangevraagd en kunnen de eerste woningen in de verkoop.