Een aantrekkelijke woonbuurt aan de westzijde van Prinsenbeek, in de gemeente Breda

Beeks Buiten verbindt

Beeks Buiten, een gebied aan de westzijde van Prinsenbeek in Breda, biedt kansen om een aantrekkelijke woonbuurt te worden.

Als initiatiefnemers zien we een woonbuurt voor ons die van toegevoegde waarde is voor zowel Breda als Prinsenbeek. Het idee is dat er in de nieuwe woonbuurt verschillende typen woningen komen, bedoeld voor verschillende bewoners: huur- en koopwoningen, kleinere appartementen maar ook bouwkavels. Om juist starters en senioren de mogelijkheid te bieden om in hun eigen dorp te kunnen blijven wonen, is er voor hen speciale aandacht. Ook is het de bedoeling dat de nieuwe woonbuurt aansluit bij het dorpse karakter van Prinsenbeek. Denk aan plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, groene straten en een open blik naar het landschap buiten Prinsenbeek.

Het eerste plan voor Beeks Buiten is afgerond. Dit plan is tot stand gekomen na een haalbaarheidsfase van ruim een jaar waarin verschillende onderzoeken zijn uitgevoerd. Ook hebben we een intensief participatietraject doorlopen met een brede groep belanghebbenden. U vindt het plan via onderstaande link.

Bekijk het plan

Nieuws

De gemeente Breda heeft in oktober 2021 haar besluit voor dit moment genomen waarin zij de meerwaarde van Beeks Buiten onderschrijft. En veel belang hecht aan de kansen die Beeks Buiten gaat bieden voor de overhitte woningmarkt. We denken aan de jongeren die in Prinsenbeek willen blijven, doorstromers die op zoek zijn naar een ander huis, en ouderen die in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen. En de kansen die Beeks Buiten biedt voor een kwalitatieve en klimaatadaptieve woonbuurt. Maar, voordat Beeks Buiten verder ontwikkeld kan worden, zo heeft de gemeente besloten, moet er eerst zicht komen op een bovenregionale mobiliteitsoplossing. Dit onderwerp wordt daarom de komende tijd onderzocht en met verschillende spelers opgepakt.

.

Aan de rand van Prinsenbeek

Onderzoeksgebied Beeks Buiten