Samen vormgeven aan prinsheerlijk wonen in Breda

Beeks Buiten

Beeks Buiten, een gebied aan de westzijde van Prinsenbeek in Breda, biedt kansen om een aantrekkelijke
woonomgeving te worden voor jong en oud, als meerwaarde voor zowel stad als dorp.

De exacte plancontouren van het onderzoeksgebied en de invulling ervan zijn nog flexibel.
Momenteel onderzoeken we de haalbaarheid om Beeks Buiten tot ontwikkeling te kunnen
brengen met een kwalitatief dorps woonprogramma en veel groen.
Groen kan worden gecombineerd met een aangenaam woon- en leefklimaat waardoor het
bestaande dorp en het aangrenzende buitengebied vloeiend in elkaar over zullen gaan.Op de hoogte blijven?

Betrokkenheid & Leefbaarheid

De plannen worden momenteel in samenspraak met de gemeente Breda verder onderzocht en uitgewerkt. In ieder geval is aandacht voor een goede inpassing en gevoel voor kwaliteit van wonen en de relatie met het dorp, waarbij de leefbaarheid in de kern wordt versterkt. Om dit te bewerkstelligen vinden wij ook uw betrokkenheid belangrijk. Hiertoe wordt op korte termijn een omgevingsdialoog opgestart. Beeks Buiten wordt vervolgens verrijkt en verder vormgegeven met de opbrengsten uit het participatieproces.

.

Aan de rand van Breda

Onderzoeksgebied Beeks Buiten

Heeft u een vraag of wilt u iets aan ons melden?