Een aantrekkelijke woonbuurt aan de westzijde van Prinsenbeek, in de gemeente Breda

Beeks Buiten verbindt

Beeks Buiten, een gebied aan de westzijde van Prinsenbeek in Breda, biedt kansen om een aantrekkelijke woonbuurt te worden.

Als initiatiefnemers zien we een woonbuurt voor ons die van toegevoegde waarde is voor zowel Breda als Prinsenbeek. Het idee is dat er in de nieuwe woonbuurt verschillende typen woningen komen, bedoeld voor verschillende bewoners: huur- en koopwoningen, kleinere appartementen maar ook bouwkavels. Om juist starters en senioren de mogelijkheid te bieden om in hun eigen dorp te kunnen blijven wonen, is er voor hen speciale aandacht. Ook is het de bedoeling dat de nieuwe woonbuurt aansluit bij het dorpse karakter van Prinsenbeek. Denk aan plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, groene straten en een open blik naar het landschap buiten Prinsenbeek.

Er ligt een eerste plan op basis van de inbreng uit de omgeving voor de mogelijke ontwikkeling. Vanaf januari 2020 voeren wij als initiatiefnemers op verzoek van de gemeente een haalbaarheidsonderzoek uit. Dat is een verkenning naar de mogelijkheden, de kansen en de uitdagingen van de mogelijke nieuwe woonbuurt met ongeveer 800 woningen. Deze verkenningsfase loopt tot begin 2021. Daarna besluit de gemeente of de plannen ook daadwerkelijk tot ontwikkeling gebracht kunnen worden.

Op de hoogte blijven?

Nieuws

In deze verkenningsfase gaan we actief in gesprek met betrokkenen: met Bekenaren, met lokale bedrijven, verenigingen, organisaties en ook met de toekomstige bewoners. We zijn benieuwd naar uw mening omdat we geloven dat we het perspectief op Beeks Buiten beter kunnen maken als we het samen doen. We zijn benieuwd naar wat dit alles betekent voor u en wat u belangrijk vindt. Via de digitale peiling die heeft plaatsgevonden in mei hebben we veel input mogen ontvangen, dank hiervoor.

.

Aan de rand van Prinsenbeek

Onderzoeksgebied Beeks Buiten