Ontwikkelvisie ingediend

02-06-2021

Overige berichten

Afgelopen week hebben wij als initiatiefnemers definitief het eerste plan, de ontwikkelvisie, voor Beeks Buiten ingediend bij de gemeente Breda. Dit plan is tot stand gekomen na een haalbaarheidsfase van ruim een jaar waarin verschillende onderzoeken zijn uitgevoerd. Ook hebben we een intensief participatietraject doorlopen met een brede groep belanghebbenden. Begin februari 2021 hebben we het plan inhoudelijk digitaal toegelicht. Meer over de totstandkoming van het plan vindt u hier.


Zowel de ontwikkelvisie als de onderliggende resultaten uit de verschillende haalbaarheidsonderzoeken zijn via onderstaande links te
downloaden:

Onderzoeken:


Besluitvorming gemeente Breda

De gemeente Breda gaat zich nu buigen over het plan. We verwachten een besluit van de gemeente, van het college van burgemeester en wethouders, over de haalbaarheid van de woonbuurt Beeks Buiten,
vlak voor of vlak na de zomer 2021. Als dit besluit valt, melden we dit op deze
projectwebsite. Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief  brengen
wij u daarvan op de hoogte:  via 
https://beeksbuiten.nl/nl/inschrijven/1. Ook informeren wij u op dat moment over het vervolg
van de ontwikkeling.

 

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft over het proces of over
het eerste plan voor Beeks Buiten, kunt u altijd via het e-mailadres
info@beeksbuiten.nl contact met ons opnemen.