Besluit verdere ontwikkeling van Beeks Buiten

13-10-2021

Overige berichten

Beste
geïnteresseerde,De gemeente Breda heeft
vandaag haar besluit gepubliceerd over de verdere ontwikkeling van Beeks
Buiten.
Daarin
staat dat de gemeente veel kansen ziet in de nieuwe dorpswijk, maar ook dat er nader
onderzoek moet worden gedaan naar het mobiliteitsvraagstuk voordat we door
kunnen met de ontwikkeling. In deze nieuwsbrief geven we u graag meer
informatie.
Het haalbaarheidsbesluit in
het kort

We zijn blij dat
de gemeente de meerwaarde van Beeks Buiten in haar haalbaarheidsbesluit
onderschrijft. En veel belang hecht aan de kansen die Beeks Buiten gaat bieden
voor de overhitte woningmarkt. We denken aan de jongeren die in Prinsenbeek
willen blijven, doorstromers die op zoek zijn naar een ander huis, en ouderen
die in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen. En de kansen die Beeks
Buiten biedt voor een kwalitatieve en klimaatadaptieve woonbuurt. Maar, voordat
Beeks Buiten verder ontwikkeld kan worden, zo heeft de gemeente besloten, moet
er eerst zicht komen op een bovenregionale mobiliteitsoplossing. Dit onderwerp
wordt daarom de komende tijd onderzocht en met verschillende spelers opgepakt. Wat betekent het besluit
voor de verdere ontwikkeling, wat is de volgende stap?We maken dus even
een pas op de plaats. Omdat de overige onderwerpen in het
haalbaarheidsonderzoek positief zijn beoordeeld, gaan we vooralsnog pas door
met de ontwikkeling van Beeks Buiten zodra er zicht is op een oplossing voor
het mobiliteitsvraagstuk. Tegen die tijd starten we de planologische procedure
op (voorheen: bestemmingsplanprocedure). In die nieuwe fase betrekken we u
opnieuw bij de verdere uitwerking. Wat betekent een
bovenregionale mobiliteitsoplossing?Voor ons en de
vele woningzoekenden is het jammer dat we niet verder kunnen ontwikkelen. Maar,
we begrijpen de actuele mobiliteitsproblematiek. De zorgen die er leven in
Prinsenbeek over de toenemende verkeersdrukte, voornamelijk richting de op- en afrit
van de A16, zijn ons niet ontgaan. Het was een belangrijk onderwerp dat we
onderzocht hebben in de haalbaarheidsfase. Een belangrijke bron van de
verkeersdrukte bleek niet in Prinsenbeek te liggen, of in het toekomstige Beeks
Buiten, maar in de regio. We sluiten ons dan ook bij de gemeente aan om in
bovenregionaal verband zicht te krijgen op een oplossing voor alternatieve
routes van de dorpen ten noorden van Breda richting de A16. Wat is de rol van ons als
initiatiefnemers in het vervolg?De gemeente Breda
is leidend in het traject om te komen tot een bovenregionale
mobiliteitsoplossing, en werkt samen met verschillende spelers zoals de andere
gemeenten in West-Brabant, de provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat. Als
initiatiefnemers nemen we actief deel aan dit traject. Uiteraard houden wij u
op de hoogte van de ontwikkelingen in dit traject. Heeft u vragen?Als u vragen heeft
over het besluit of over wat dit betekent voor de verdere ontwikkeling van
Beeks Buiten, kunt u altijd via info@beeksbuiten.nl contact met ons opnemen. En
uiteraard kunt u ook op de website www.beeksbuiten.nl meer informatie vinden. Met vriendelijke
groeten,Namens de
initiatiefnemers van Beeks Buiten