Eerste plan voor Beeks Buiten is beoordeeld, en wordt aangepast

12-05-2021

Overige berichten

Begin februari 2021 vond de digitale
toelichting plaats over het eerste plan voor Beeks Buiten. Dat eerste plan is
toen ingediend bij de gemeente Breda. En inmiddels is het plan beoordeeld. Een
aantal onderwerpen moesten worden verduidelijkt. Dat hebben we nu bijna voor
elkaar. Begin juni 2021 dienen we daarom een aangepaste versie van het eerste
plan in. Deze versie wordt op dat moment ook openbaar gemaakt en is via deze
website te downloaden. Vervolgens besluit de gemeente op basis van
het aangepaste plan of Beeks Buiten als haalbaar kan worden gezien en verder
ontwikkeld kan worden. We hopen dit besluit nog in juli 2021 te ontvangen, maar
in verband met het zomerreces is het ook mogelijk dat dit besluit net na de
vakantie komt.