Tussentijdse terugkoppeling participatie Beeks Buiten: sluit aan bij het huidige dorpse karakter van Prinsenbeek

29-06-2020

Overige berichten

Bekenaren en andere geinteresseerden
zijn de afgelopen maanden via diverse kanalen opgeroepen om mee te denken over
de komst van een mogelijke nieuwe woonbuurt met ongeveer 800 woningen aan de
westkant van Prinsenbeek: Beeks Buiten. Het belangrijkste resultaat tot nu toe:
sluit met Beeks Buiten aan bij het huidige dorpse karakter van Prinsenbeek.
Door de coronacrisis is het
oorspronkelijke plan om Bekenaren breed en persoonlijk te betrekken niet
doorgegaan. In plaats daarvan heeft een digitale peiling plaatsgevonden die
door 501 mensen is ingevuld. Alle invullers van de peiling hebben we vervolgens
de gelegenheid gegeven om digitaal met ons in gesprek te gaan over de
resultaten uit de peiling. In vier digitale sessies hebben we gesproken met
ongeveer 60 mensen. Op zaterdag 4 juli 2020 staan er diverse gespreksrondes
ingepland voor de 146 direct omwonenden van het onderzoeksgebied. Zij hebben
hierover allemaal een brief ontvangen en kunnen zich online aanmelden. We
houden ons hierbij uiteraard strikt aan de geldende RIVM-maatregelen.
Digitale peilingMensen zijn via de participatiewebsite
PlanBreda.nl van 17 april tot 13 mei 2020 bevraagd over vier onderwerpen: de
meerwaarde van de ontwikkeling, het dorpse karakter, de openbare ruimte en de
voorzieningen. Uit de antwoorden op de vragen blijkt dat mensen het van groot
belang vinden als een onwikkeling als Beeks Buiten aansluit bij het dorpse
karakter dat Prinsenbeek nu typeert: woorden als ‘saamhorigheid’,
‘gezelligheid’, ‘groen’ en ‘ruimte’ worden dan genoemd.Een tweede resultaat is dat Beeks Buiten als
nieuwe woonbuurt de grootste meerwaarde voor Prinsenbeek heeft als de buurt voorziet
in woningen voor voornamelijk jongeren, starters en jonge gezinnen.
Betaalbaarheid van woningen wordt daarbij vaak genoemd.Tot slot kwam uit de resultaten naar voren dat
mensen graag betrokken willen blijven bij Beeks Buiten. Daarom hebben we ingezet
op meer digitale gesprekken met geinteresseerden. En organiseren we op zaterdag
4 juli 2020 een dag met persoonlijke gespreksrondes voor de direct
omwonenden.  Digitale gesprekkenTijdens de digitale gesprekken met
ongeveer 60 mensen zijn de resultaten uit de digitale peiling uitgediept. Zo is
er gesproken over de meerwaarde van de mogelijke nieuwe woonbuurt op de huidige
woningen in Prinsenbeek. De aanwezigen benoemden de kans die Beeks Buiten kan
bieden om de doorstroming op de woningmarkt te vergroten.Daarnaast is ook gesproken over hoe de
woonbuurt kan aansluiten bij het dorpse karakter. En wat dit betekent voor het
type woningen en de openbare ruimte. Ook hier lag de focus op woorden als
‘groen’ en ‘ontmoeting’.In de gesprekken is nadrukkelijk
aandacht gevraagd voor de onderwerpen mobiliteit en voorzieningen. Mensen gaven
aan zich zorgen te maken over de verkeersdrukte en de druk op de huidige
voorzieningen die door de komst van Beeks Buiten toeneemt. Voor de haalbaarheid
van Beeks Buiten zijn beide onderwerpen van groot belang. Deze onderwerpen zijn
dan ook onderdeel van de haalbaarheidsonderzoeken die op dit moment
plaatsvinden.Tot slot is er meegedacht over hoe we
mensen in de toekomst zo goed mogelijk kunnen blijven betrekken bij de
ontwikkeling. VervolgDe initiatiefnemers van Beeks Buiten, Aannemersbedrijf Van Agtmaal -
Somnium Real Estate, Van Wanrooij-Van Schijndel Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij,
Vink Ontwikkeling, Horsthuis Bouwmanagement en BPD Ontwikkeling voeren op
verzoek van de gemeente momenteel een haalbaarheidsonderzoek uit. De digitale
peiling en de gesprekken zijn onderdeel van de verkenning naar de mogelijkheden,
de kansen en de uitdagingen van de mogelijke nieuwe woonbuurt Beeks Buiten. Er
ligt nog geen plan of blauwdruk, wel een inspirerend kader voor de mogelijke
ontwikkeling. We informeren u in de zomer van dit jaar verder over wat het
digitale omgevingsproces heeft opgeleverd en hoe dit al dan niet een plek heeft
kunnen krijgen in de plannen