Rectificatie bijlage: samenvatting onderzoeksresultaten

14-06-2021

Overige berichten

Graag berichten wij u over de rectificatie van de "Bijlage: samenvatting onderzoeksresultaten" als onderdeel van de ontwikkelvisie Beeks Buiten en gepubliceerd op 2 juni jl. 

Per abuis is in het eerder gedeelde document tekst weggevallen.
De volgende paragrafen zijn toegevoegd:

  • Geluid: pagina 12 en 13 
  • Mogelijkheden opwekken warmte en energie in aangrenzende wijken: pagina 19

Via onderstaande link en de projectwebsite van Beeks Buiten is het aangepaste en correcte document te downloaden: Bijlage: samenvatting onderzoeksresultaten.


Heeft u vragen?

Als u vragen heeft over het proces of over het eerste plan voor Beeks Buiten, kunt u altijd via het e-mailadres info@beeksbuiten.nl contact met ons opnemen. En uiteraard kunt u ook op de website www.beeksbuiten.nl meer informatie vinden over de mogelijke nieuwe woonbuurt en de totstandkoming van het eerste plan.
 
Met vriendelijke groeten,
Namens de initiatiefnemers van Beeks Buiten