Update planning haalbaarheidsonderzoek

13-10-2020

Overige berichten

Vanaf
januari 2020 voeren wij als initiatiefnemers op verzoek van de gemeente Breda
een haalbaarheidsonderzoek uit. Dat is een verkenning naar de mogelijkheden, de
kansen en de uitdagingen van de mogelijke nieuwe woonbuurt met ongeveer 800
woningen. Daarna besluit de gemeente of de plannen ook daadwerkelijk tot
ontwikkeling gebracht kunnen worden. Het haalbaarheidsonderzoek zouden we
aanvankelijk begin 2021 afronden. Omdat we de onderzoeken zorgvuldig
willen uitvoeren en deskundigen hierin uitvoerig willen betrekken, merken we
dat de doorlooptijd van bepaalde onderzoeken wat langer is. De onderzoeken en
benodigde tijd hiervoor nemen wij serieus en zullen daarom het
haalbaarheidsonderzoek begin 2021 aan de gemeente ter
besluitvorming aanbieden.